Fundacja Stare Zaburze;;39;21-523;Dąbrowica Duża;fundacjastarezaburze@gmail.com;;5372639675;4;0 Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna Razem;Warszawska;20;21-560;Międzyrzec Podlaski;elzbieta.chodzinska@gmail.com;www.spoldzielnia-razem.pl;5372640810;14;0 Podlaska Tłocznia Sp. z o.o. Non profit;Kożanówka;36;21-509;Kożanówka;tomasz@niedzwiedziuk.com;https://www.oliwaiczosnek.pl/;5372655711;7;0 Podlaski Spichlerz Sp. z o.o. Non profit;Kożanówka;36;21-509;Kożanówka;tomasz@niedzwiedziuk.com;;5372655800;7;0 Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Chata";;145;21-523;Tuczna;biuro@wspolnachata.pl;;5372659637;14;0 Spółdzielnia Socjalna Hortus;Tadeusza Kościuszki ;4;21-560;Międzyrzec Podlaski;kszmytko@gmail.com;;5372648415;14;0