Fundacja Stare Zaburze;;39;21-523;Dąbrowica Duża;fundacjastarezaburze@gmail.com;;5372639675;4;0 Spółdzielnia Socjalna "Wspólna Chata";;145;21-523;Tuczna;biuro@wspolnachata.pl;;5372659637;14;0