Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach;Korczaka;57;72-010;Police;psoni@police.pl;www.psouu.police.pl;8512739037;5; Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni;J. Korczaka 57;;72-010;Police;psouu@police.pl;brak;8513233854;14;