Fundacja Pro Propanaceum;Sucharskiego 87 A;;97-500;Radomsko;pro.panaceum@gmail.com;;7722426232;4;0 Fundacja ZA;Architektów 21a;;97-500;Radomsko;m.chybala@wp.pl;;7722418215;4; Spółdzielnia Socjalna HIBISCUS;Kopiec 17;;97-500;Radomsko;spoldzielniahibiscus@hotmail.com;brak;7722417859;14;0 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA;Jagiellońska 36;;97-500;Radomsko;koniczynka.radomsko@gmail.com;www.stowarzyszenie-koniczynka.pl;7722392390;5;0