Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni ;ul. Pęchcińska 4;;06-400;Ciechanów;biuro@pozytywniehistoryczni.pl;https://www.pozytywniehistoryczni.pl/;5662016416;5;1 Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop;ul. Śmiecińska 9;;06-400;Ciechanów;chsd@op.pl;https://pl-pl.facebook.com/filantropchsd/;5661828543;5;0