Fundacja Dream Team;Wolności;274/0;41-800;Zabrze;dziebowski89@gmail.com;www.dreamteam2019.pl;6482794897;4;0 Fundacja Signum Vitae;pl. Dworcowy;7;41-800;Zabrze;prospoleczna.zabrze@gmail.com;;6482777491;4;0 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PROSPOŁECZNA";Plac Dworcowy;7;41-800;Zabrze;prospoleczna.zabrze@gmail.com;brak;6482778846;14;0 Spółdzielnia Socjalna Forum;Wolności;350A;41-800;Zabrze;helenabreczko@tlen.pl;;6482782730;14;0 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NALEŚNIKARNIA;Wolności;360;41-800;Zabrze;nalesnikarnia.kamienica@gmail.com;http://nalesnikarnia-kamienica.pl;6482771502;14;1