Spółdzielnia Socjalna "Clean City";ul. Eustachiewicza 1;;24-100;Puławy;pa.romanski@gmail.com;brak;7162824203;14; Spółdzielnia Socjalna "Mechanik";ul. Wspólna 3a;;24-100;Klikawa;paw.szym133@gmail.com;brak;7162824545;14; Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa;Gościńczyk;5/9;24-100;Puławy;centruminicjatywa@gmail.com;;7162814771;14;1 Spółdzielnia Socjalna Mamy Siebie;MICKIEWICZA ;1/11;24-100;Puławy;ssmamysiebie.pulawy@gmail.com;www.innabajka.pulawy.pl;7162824640;14;1 Spółdzielnia Socjalna Pomocni nad Wisłą;Kozienicka;15;24-100;Góra Puławska;pomocninadwisla@gmail.com;;7162816089;14; Spółdzielnia Socjalna Złoty Kur;Warszawska;7;24-170;Kurów;s.s.zlotykur@gmail.com;;7162826627;14;1