Spółdzielnia Socjalna Buszkowo;Buszkowo Parcele;51;62-560;Buszkowo Parcele;spoldzielnia.buszkowo@gmail.com;www.buszkowo.spoldzielnie.org;6653027668;14;0 STOWARZYSZENIE PRZEPIS NA ŻYCIE;Goplana;24;62-560;Goplana;przepisnazycie.1@gmail.com;pralnia.spoldzielnie.org;6653015783;5;0