Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna NASZA PRZYSZŁOŚĆ;ul. Brzozowa;5a;62-610;Sompolno;biuro@naszaprzyszlosc.com;naszaprzyszlosc.com;6653002390;14;0 Spółdzielnia Socjalna Dobre Danie;ul. Kaliska;39;62-610;Sompolno;spoldzielnia.dobredanie@gmail.com;https://www.facebook.com/spoldzielniadobredanie;6653033462;14;0