Fundacja Region Razem;ul. Kaliska;34/1;62-300;Września;regionrazem@gmail.com;regionrazem.pl;7891758646;4;0 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DOBRE PRANIE;ul. Paderewskiego;41;62-302;Września;sabrina.szablewska@gmail.com;;7891762441;14; SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ROZWOJOWO;ul. Jana Pawła II;14;62-300;Września;biuro@unitedchicken.pl;;7891760028;14;0