Spółdzielnia Socjalna Bon Appetit;Betkowska;8;64-000;Nowy Lubosz;m.koscianska@op.pl;www.bon-appetit-catering.pl;6981846419;14;1 Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna "KOSS";Bernardyńska;2;64-000;Kościan;koss.koscian@gmail.com;www.koss.spoldzielnie.org;6981837018;14;