FUNDACJA MIODOSTAN;Wapniarnia Trzecia;3;64-980;Wapniarnia Trzecia;wapniarniatrzecia@gmail.com;;7632144783;4;0 Stowarzyszenie Green House;ul. Matejki;3c/23;64-980;Trzcianka;stowarzyszeniegreenhouse@gmail.com;;7632132283;5;