Fundacja Nasze Wsparcie;Elbląska ;20;78-200;Białogard;ania.zinkiewicz@wp.pl;;6722099583;4;0 Spółdzielnia Socjalna "Feniks";Staromiejska 29 ;;78-200;Białogard;biuro@opieka-feniks.pl;www.bssfeniks.pl;6722078256;14;0 Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka;Domacyno ;27;78-230;Karlino;joanna.pal@interia.pl;https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Dobra-Marka-330883257486334/;6722090518;14;1 Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka;Domacyno 27;;78-230;Domacyno;joanna.pal@interia.pl;https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Dobra-Marka-330883257486334/;6722090518;14;1