Spółdzielnia socjalna NEOS;;8;14-526;Płoskinia;ata1010@onet.pl;brak;5821629486;14;0 Spółdzilenia Socjalna Każdy Jest Ważny ;;30;13-206;Gródki ;spoldzielniasocjalna.kjw@gmail.com;;5711724120;14;0