Spółdzielnia Socjalna Cynamonek ;pl. Kombatantów; 8/1;14-300;Morąg;eswip@eswip.pl;;7412157223;14;0 Spółdzielnia Socjalna Negocjator;Liksajny ;16;14-140;Liksajny;p.stobniak@gmail.com;brak;9492200748;14;0 Spółdzielnia Socjalna Zwiastun;Plac Kościuszki;11;14-120;Dąbrówno;spoldzielnia.zwiastun@o2.pl;www.spoldzielniazwiastun.pl;7412124784;14;0