Spółdzielnia Socjalna Negocjator;Liksajny ;16;14-140;Liksajny;p.stobniak@gmail.com;brak;9492200748;14;0