Fundacja Skarbiec Mazurski;11 listopada ;16/6;11-600;Węgorzewo;fundacja@skarbiecmazurski.pl;www.skarbiecmazurski.pl;8451995561;4;0