Spółdzielnia Socjalna "Nie jesteś sam";Krzywa ;8;13-100;Nidzica;spoldzielnia.nidzica@interia.pl;www.s-socjalna-nie-jestes-sam-nidzica.manifo.com;9840209965;14;0 Stowarzyszenie DOM BARTNIKA;;53;13-100;Łyna ;dombartnika@gmail.com;;9840214305;5;0 Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA;;25B;13-100;Łyna ;lcralna@gmail.com;brak;9840210164;5;0