Stowarzyszenie Otwarte Drzwi;ul. Równa 10 lok. 3;;03-418;Warszawa;stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl;;1130178033;5;0