Przedsiebiorstwo Społeczne Golden Ecoservice non for profit Sp. z o.o.