STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTW NIEMIERZYNO I KŁODZINO Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ