STOWARZYSZENIE MUZEUM 303 IM. PPŁK PIL. JANA ZUMBACHA