Fundacja Ja Yhymm… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek