Spółdzielnia Socjalna "Nadzieja” z siedzibą w Goworowie