Fundacja Hipoterapia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych